Endollats

En un entorn acadèmic l’hipertext dóna una visió global, i també ajuda a enllaçar conceptes de moltes disciplines. Però per altra banda crec que en el camp artístic es pot perdre el concepte d’unitat, per exemple quan Bach composa les Variacions Goldberg ho concep com un tot, o quan Thomas Mann escriu la muntanya màgica … More Endollats